Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

SERIE ALGEMEEN

KEEK OP DE PREEK 10 OKTOBER 2021 (download)


Wat doe je als je met een probleem geconfronteerd wordt – een bedelaar bijvoorbeeld? Een andere kant uitkijken. Wat doet Jezus: Hij sloeg zijn ogen op. Hij zag de menigte die naar Hem toe kwam (vers 5).

KEEK OP DE PREEK VAN 26 SEPTEMBER 2021 (download)


Bij de begrafenis van één van onze leden werd meermalen gezegd dat ze zo lief was. Terecht overigens. Maar ook wel vreemd. Zou je dit niet van ons allemáál moeten kunnen zeggen…?

KEEK OP DE PREEK VAN 3 NOVEMBER 2019 (download)


In een voor-jullie-uitgelegd dienst keken we bij het thema ‘twijfel’ naar Thomas – Johannes 20.

KEEK OP DE PREEK VAN 20 OKTOBER 2019 (download)


Op de Micha-zondag luisterden we naar Jesaja 58.

KEEK OP DE PREEK VAN 7 JULI 2019 (download)


In een korte serie stonden we stil bij diverse passages uit de 2e Korintebrief. Een terugblik op 12:9-10.

KEEK OP DE PREEK VAN 25 NOVEMBER 2018 (download)


Bij de herdenking van degenen die ons in 2018 ontvallen zijn, werden we bepaald bij Psalm 91.

KEEK OP DE PREEK VAN 29 APRIL 2018 (download)


Tijdens een zogenaamde Voor-u-gelezen dienst kropen we door de profetie van HABAKUK.

KEEK OP DE PREEK VAN 25 MAART 2018 (download)


In de lijdenstijd hebben we nagedacht over het slot van Romeinen 8. Over aanklachten en vrijspraak.

KEEK OP DE PREEK VAN 4 FEBRUARI 2018 (download)


Op de Hulpverleningszondag lazen we in een leerhuis-dienst uit het profetenboekje MICHA.

KEEK OP DE PREEK VAN 21 JANUARI 2018 (download)


Een leerhuis bij het geloofsartikel: die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Johannes 5 e.a.

KEEK OP DE PREEK VAN 7 JANUARI 2018 (download)


Wikkend en wegend wat welgevallig is aan de Heer (Ef.5:10). Met deze woorden begonnen we aan 2018.

KEEK OP DE PREEK VAN 17 DECEMBER 2017 (download)


Een adventspreek bij de lofzang van Zacharias, Lukas 1:67-79.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 OKTOBER 2017 (download)


Een preek over de profetie van Obadja. In een leerhuisdienst op de Israëlzondag.

KEEK OP DE PREEK VAN 10 SEPTEMBER 2017 (download)


Een preek over muren die moeten vallen en een vrouw die een opening biedt. Jozua 2.

KEEK OP DE PREEK VAN 4 JUNI 2017 (download)


Op het Pinksterfeest hoorden we dat de aanwezigen in eerste instantie ontzettend schrokken van wat Petrus zei (Hand.2:37). Pinksteren begint met schrik.

KEEK OP DE PREEK VAN 8 JANUARI 2017 (download)


Op zondag 8 januari lazen we nog eens door in Lukas 2 en stuitten we op ‘de dialogen van het hart’ (2:35), ook verderop in het evangelie.

KEEK OP DE PREEK VAN 11 DECEMBER 2016 (download)


Tijdens een kerkdienst waarin Eva Glas gedoopt werd en haar ouders gezegend werden voor hun vertrek naar Malawi, stonden we stil bij de Eva uit Genesis 3.

KEEK OP DE PREEK VAN 23 NOVEMBER 2016 (download)


Tijdens de Eeuwigheidszondag hebben we stilgestaan bij Hosea 6. Dat gaat over de Heer kennen en opstaan.

KEEK OP DE PREEK VAN 8 MEI 2016 (download)


Tijdens een doopdienst hebben we geluisterd naar de opmerking van Paulus, dat we alles moeten doen zonder mopperen – Fil.3:14

KEEK OP DE PREEK VAN 10 APRIL 2016 (download)


Het is zaak dat we Pasen blijven vieren. We zijn immers met en in Christus opgewekt? Efeziërs 2:5,6.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 NOVEMBER 2015 (download)


Een preek in de serie bij de Kolossenzenbrief, in een dienst bij de gedachtenis aan onze doden. Het ging over dood, religie en hemel, vanuit Kol.3:1-4.

KEEK OP DE PREEK VAN 11 OKTOBER 2015 (download)


In de serie bij Kolossenzen stonden we stil bij het weggevallen onderscheid tussen Griek en Jood, barbaar en Scyth (3:11). Jezus wist het onderscheid uit tussen naaste en vijand (Mat.5:43-44).

KEEK OP DE PREEK VAN 27 SEPTEMBER 2015 (download)


In een korte serie preken bij de brief van Paulus aan de Kolossenzen, stonden we stil bij het fenomeen ‘gastvrijheid’ (in Kol.4:10 komt het even voorbij). In Rom.12: 13 gebruikt Paulus daarvoor het woord ‘filoxenia’.

KEEK OP DE PREEK VAN 13 SEPTEMBER 2015 (download)


In een korte serie preken bij de brief van Paulus aan de Kolossenzen, stonden we op de startzondag stil bij 3:16 – Laat het woord van Christus rijk in je wonen.

KEEK OP DE PREEK VAN 24 MEI 2015 (download)


Tijdens het Pinksterfeest hebben we gelezen uit Exodus 20 en Handelingen 2. Vergelijking van deze hoofdstukken levert veel op.

KEEK OP DE PREEK VAN DECEMBER 2014 (download)


In de dagen van advent stonden we stil bij het bezoek van de engel Gabriël aan Zacharias (Lukas 1). Tot onze verrassing sprong het woordje ‘ego’ eruit.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 NOVEMBER 2014 (download)


Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdachten we degenen die ons ontvielen. We hielden ons bezig met de vraag of er in het opstandingsleven herkenning zal zijn. De preektekst was 1 Kor.13:12.

KEEK OP DE PREEK VAN 13 APRIL 2014 (download)


Bij de avondmaalsviering lieten we ons inspireren door wat Lukas schrijft over de gemeente van Jeruzalem, Hand.2:46.

KEEK OP DE PREEK 1 DECEMBER 2013 (download)


Een adventspreek bij Jesaja 11 over de wolf en het lam.

KEEK OP DE PREEK 27 OKTOBER 2013 (download)


Hoe gaat Jezus om met sociale (on)rechtvaardigheid? Jezus wordt benaderd door een man van hoge klasse om zijn dochtertje te genezen. Ondertussen wordt hij ook benaderd door een onreine vrouw. Beide vrouwen worden met elkaar verbonden door het nummer 12, Jairus dochter is 12 jaar oud en de vrouw bloedt voor 12 jaar.

KEEK OP DE PREEK 20 OKTOBER 2013 (download)


Op de Micha zondag werden we bepaald bij de zeer bekende en ook indringende woorden van Micha zelf, uit 6:8.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 SEPTEMBER (download)


Tijdens een doop- en belijdenisdienst stonden we stil bij de belijdenis van Job: Ik kende U van horen zeggen, maar nu heeft mijn eigen oog u gezien. (Job 42:5)

KEEK OP DE PREEK VAN 8 SEPTEMBER 2013 (download)


Op onze startzondag stonden we, in een serie bij Job, stil bij Jobs verwijt, dat er geen zout zit in de woorden van zijn vrienden: Job 6:6-7.

KEEK OP DE PREEK JAARWISSELING 2012-13 (download)


Op oudejaarsavond 2012 stonden we stil bij Psalm 77 en op de eerste zondag van 2013 bij Psalm 78.

KEEK OP DE PREEK 23 SEPTEMBER 2012 (download)


In een preek bij Mark.9:35 bepaalt ds. Rijn de Jonge de gemeente bij haar dienende houding.

Keek op de preek 1 januari 2012 (download)


Op de eerste dag van 2012 lazen we uit Lukas 2:36-38, Hand.9:36-39 en 1 Tim.5:9-10 - teksten over de WEDUWEN in de kerk.

Keek op de Preek 3 juli (download)


De Liefde n.a.v. de mythe van Narcissus

Keek op de Preek van 6 Maart (download)


Tekst Mattheus 3: 13-17, over dopen en gerechtigheid (!)

Keek op de Preek 20 februari (download)


In deze avondmaalsdienst is het 'plaatje': de avondmaalstafel met het brood en de wijn. Wat gebeurt daar? De tekst is dit keer 1 Johannes 1:7.

Keek op de Preek 23 januari (download)


Op 23 januari 2011, in de jeugddienst, was de preektekst Lukas 2:40-51. Thema: "durf te vragen".

Keek op de Preek 2 Januari (download)


Op 2 januari 2011 was de preektekst Handelingen 1:1-3. Tijdens de preek is ook stilgestaan bij Lukas 24:46-47.

Keek op de preek per categorie.

Keek op de Preek Archief categorie aanbiddingAanbidding

Keek op de Preek Archief categorie GebedBidden

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDiscipelschap

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefHet 'alleen' van het geloof

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDeutronomium

Keek op de Preek Archief categorie Innerlijke GenezingInnerlijke Genezing

Keek op de Preek Archief categorie Gaven van de GeestGaven van de Geest

Keek op de Preek Archief categorie AlgemeenAlgemeen

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefAlle Keken