Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Paasroute

De Paasroute is ontstaan vanuit een gemeenteproject ‘inpakken en doorgeven’. Daarin bespraken we hoe rijk we zijn met het Evangelie en hoe goed het is om die boodschap door te geven.
Tegelijk werd ervaren dat dit doorgeven door velen als moeilijk wordt ervaren. Bij de Paasroute proberen we een wat laagdrempelige en duidelijke situatie neer te zetten, waarbij spreken en getuigen makkelijker gaat.
Het is makkelijker een bekende mee te nemen naar Cityplaza dan naar de kerk. Het is makkelijker iemand te vragen naar zijn gevoelen bij een schildering, dan zomaar over het geloof te beginnen.Sinds 2012 wordt het al georganiseerd.
Hoe mooi is het, dat dit project tegelijk ook een contactmogelijkheid is met gelovigen uit andere Nieuwegeinse kerken.
Dat versterkt de boodschap en ook je eigen geloof.