Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Privacyverklaring


Privacyreglement website

Gemeente Het Anker, hierna te noemen Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk Samenwerkingsgemeente Het Anker te Nieuwegein verstrekt via de website www.ankergemeente.nl allerlei informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente.
Daarbij worden ook de namen van de contactpersonen vermeld. De Ankergemeente hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website.
Vanwege de intensieve samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Nieuwegein is er van beide kanten een verwerkersovereenkomst opgesteld.
Dit houdt in dat informatie uitgewisseld kan worden als hier aanleiding voor is bijvoorbeeld tussen de kerkenraden over genomen besluiten en vergaderstukken.
Voor u, als potentieel of lid, betekent dit dat naam, adres en woonplaats gegevens tussen onze kerken kunnen worden uitgewisseld voor bijvoorbeeld kringen.

Privacy

Er worden geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen en foto’s van personen op het openbare deel van de website (voor login) gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven.
Achter de login, inclusief het gebruik van de applicatie “Scipio” worden deze gegevens vertrouwelijk gedeeld.

Foto’s

Foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom De Ankergemeente vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend.
Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan.
Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kun je altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar

Wanneer je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto of andere content, dan kun je dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar webmaster@ankergemeente.nl.
Het betreffende item wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer je je via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar je naam, e-mailadres en mogelijk enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor je ze verstrekt hebt.
Het verwerken van persoonsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG.

Het meest actuele privacyreglement vind je altijd op onze website.
Deze versie is op 24 mei 2020 opgesteld.