Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Kennismakingsavond

Voor wie?
Voor niet-gemeenteleden, die zoekende zijn, en willen weten waar de Ankergemeente voor staat.

Voor nieuwe gemeenteleden, om wegwijs te worden in de Ankergemeente en zich snel thuis te voelen. Wat zijn onze do’s en dont’s in onze gemeente?

Wat?
Een avond om nader kennis te maken met elkaar en inhoudelijk gericht op: Wie zijn wij en waar staan we voor? Uitgebreide toerustingsdocumenten hierover zijn inmiddels uitgewerkt in een drietal PowerPoint presentaties (te vinden onder Profiel Ankergemeente).

Deze presentaties vormen de basis van wat deze avond aan de orde komt. We laten zien hoe een en ander terugkomt in de zondagse diensten (prediking) en op de kringen. Daarnaast, waarom zijn onze diensten zo ingericht als ze zijn? Welke bewuste mix qua muziek wordt gehanteerd? Wat zijn onze gebruiken en hoe gaan we om met de sacramenten?

Maar ook, mensen moeten weten wat ze kiezen en wij moeten transparant zijn in wat we doen en waarom. Ook qua predikantsprofiel. Een standaard CGK of NGK bestaat niet en wij zijn het ook niet. Daarom kan het zinvol zijn om uit te leggen wat onze visie is en hoe we omgaan met het onderwijs, de geloofsgroei, het omzien naar elkaar, de kringen, de jeugd in de catechese & clubs, het apostolaat.

Door wie en wanneer?
De avond wordt verzorgd door Team Basiszorg. Team Eredienst & Onderwijs levert het inhoudelijke deel.

De avond begint met een gezamenlijke maaltijd om in ongedwongen sfeer nader met elkaar kennis te maken. Daarna volgt het inhoudelijke deel.

Info of aanmelden?
Informatie hierover opvragen over de kennismakingsavond kan altijd, via Contact.