Logo Ankergemeente Ankergemeente

Marriage course

De Marriage Course is in Engeland ontwikkeld en valt evenals de Alpha cursus onder de Stichting Alpha. De cursus, die gebaseerd is op Bijbelse principes over huwelijk en relaties, kun je zien als een investering in je huwelijk, overigens ook voor niet-Christenen. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Op een leuke en zinvolle manier groei je dichter naar elkaar. Niet in een groepssessie, maar door middel van onderlinge gesprekken, gebaseerd op diverse thema’s die in 7 avonden behandeld worden.

Deze thema’s zijn: (1) Sterke fundamenten leggen, (2) De kunst van het communiceren, (3) Conflicten oplossen, (4) Kracht van vergeving, (5) Ouders en schoonouders, (6) Goede seks en (7) Liefde in actie.

De avonden beginnen rond zeven uur met een diner voor twee. Van acht tot tien uur wordt het thema plenair ingeleid, afgewisseld door uiteenlopende opdrachten die je samen maakt.
Dit kan een vraag aan elkaar zijn of een schema dat je samen moet invullen. Ook worden er onderwerpen meegegeven die thuis verder besproken of uitgewerkt kunnen worden.

We werken inmiddels samen met andere gemeenten, namelijk de Vrijgemaakte kerk, de Bazuin en de Hervormde kerk. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een MC wordt gegeven, zodat er continuïteit blijft bestaan.

Kijk voor meer informatie op de website www.marriagecourse.nl of mail naar mc.nieuwegein@gmail.com. Op dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de cursus. Ook als er nog geen cursus gepland staat.
Door te weinig aanmeldingen is de cursus in 2016 niet doorgegaan. In 2017 wordt opnieuw een Marriage Course gepland.