Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Profiel Ankergemeente

Een leven lang leren om navolger van Jezus te worden, vraagt om investeren in onszelf en anderen. Door de veranderingen in de maatschappij, die ook aan onze gemeente niet voorbijgaan, is het minder vanzelfsprekend dat we bepaalde kennis en vaardigheden aangereikt hebben gekregen of de tijd hebben gegeven om deze te laten inslijten.
Bovendien is de wereld ‘ingewikkelder’ geworden en zullen we steeds meer tijd moeten investeren om alle prikkels te scheiden en om ons geloof te verantwoorden. Waarbij we rekening hebben te houden met onze omgeving die ons op rationele gronden zal aanspreken.

Onderstaande PowerPoint-bestanden geven een karakterschets van de Ankergemeente. Wat typeert ons? Wat vinden we belangrijk?