Logo Ankergemeente Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Profiel Ankergemeente

Een leven lang leren om navolger van Jezus te worden, vraagt om investeren in onszelf en anderen. Door de veranderingen in de maatschappij, die ook aan onze gemeente niet voorbijgaan, is het minder vanzelfsprekend dat we bepaalde kennis en vaardigheden aangereikt hebben gekregen of de tijd hebben gegeven om deze te laten inslijten.
Bovendien is de wereld ‘ingewikkelder’ geworden en zullen we steeds meer tijd moeten investeren om alle prikkels te scheiden en om ons geloof te verantwoorden. Waarbij we rekening hebben te houden met onze omgeving die ons op rationele gronden zal aanspreken.

Om deze redenen zijn er wat jaren geleden door Team Eredienst & Onderwijs voor de Ankergemeente drie toerustingsdocumenten geschreven, te weten ‘Een lerende gemeente', 'Een dienende gemeente' en 'Een gemeente in aanbidding'. Deze documenten omschrijven uitgebreid het gedachtegoed van onze gemeente en zijn richtinggevend voor de beleidsvorming en de verschillende activiteiten in en vanuit de gemeente. In de zomer van 2016 zijn deze stukken heroverwogen en geactualiseerd in PowerPoint-bestanden uitgewerkt.
De drie PowerPoint-bestanden (‘Intro Een lerende gemeente’, ‘Intro Een dienende gemeente’, ‘Intro Een gemeente in aanbidding’) geven een beknopt maar helder overzicht van wat we als gemeente belangrijk vinden en hoe we met elkaar gemeente willen zijn.
De oorspronkelijke toerustingsdocumenten zijn in het archief van de gemeente opgenomen.

Via onderstaande links kunt u de Powerpoint-bestanden downloaden en krijgt u een goed beeld van de Ankergemeente.