Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Kindernevendienst en zondagsschool

Kindernevendienst
Iedere zondag is er voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool kindernevendienst. Na het kindermoment in de kerkzaal gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Hier horen de kinderen op hun eigen niveau een verhaal uit de bijbel waarna ze individueel een verwerking(tekening/knutselwerk) van het verhaal maken.
De kinderen komen vervolgens tijdens de collecte weer terug in de kerk.

We hebben twee kindernevendienstgroepen:
basisschoolgroepen 1, 2 en 3 : groep 1 Tamboerijn
basisschoolgroepen 4, 5 en 6 : groep 2 Triangel

Deze groepen hebben iedere week tijdens de morgendienst nevendienst.

Als leidraad gebruiken we de methode van “Vertel het maar”, met daarin Bijbelverhalen op allerlei niveaus en ook verwerkingen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Zondagsschool
Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool is er één keer in de twee weken zondagsschool, tijdens de morgendienst.

De zondagsschool is een combinatie van kindernevendienst en catechese. Door de predikant wordt lesmateriaal aangereikt. Er wordt met elkaar gebeden. Er is een verwerking. En er wordt geoefend met de bijbelboeken.


Kerst/Pasen/Pinksteren
De kindernevendienst werkt mee aan bijzondere kerkdiensten, zoals met Kerst, Pasen en Pinksteren. In de dienst is er dan meer voor en door de kinderen.