Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Algemeen

In Het Anker worden diverse activiteiten georganiseerd voor zowel jong als oud. Of je nou al jaren lid bent of op zoek naar een antwoord op je vragen, of een gezellig jongerenkoor, er is altijd iets te vinden wat bij u/je past!

Volwassenen
Voor volwassenen organiseert Het Anker:
- Gesprekskringen: Hieronder vallen diverse bijbelstudiekringen en algemene gesprekskringen.
- De Alpha is een cursus van 10 avonden waarin u meer leert over het geloof, God, Jezus en de Heilige Geest. Een aanrader als u twijfelt of op zoek bent naar de zin van uw leven.
- Marriage Course
- Kennismakingsavond
- Hatikwa
- Parenting Course
- De ouderen van onze gemeente komen regelmatig bij elkaar onder de naam Oldtimers.


Schematisch overzicht jeugdwerkactiviteiten


Schematisch overzicht jeugdbeleid


Overzicht jeugdwerkactiviteiten

Omdat de Ankergemeente en de GKv op weg zijn om één gemeente te worden is in september 2020 het jeugdwerk van de Ankergemeente en de GKv samen van start gegaan. Voor kinderen in alle leeftijdscategorieën worden één of meerdere activiteiten georganiseerd.
Aan onderstaande activiteiten kunnen de kinderen meedoen:

Op de pagina’s ‘jeugdwerk tijdens de kerkdienst’ en ‘jeugdwerk buiten de kerkdienst om’ wordt er meer verteld over de activiteiten. Jij en/of je kind(eren) zijn van harte welkom om een keer te komen kijken!
Wil je komen kijken of heb je andere vragen over het jeugdwerk stuur dan hier een berichtje naar onze jeugdwerker Ada Bax.

Jeugdwerk tijdens de kerkdienst

Tijdens de ochtenddienst worden verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd.
Aan deze activiteiten kunnen kinderen deelnemen:

Crèche
Tijdens de morgendienst is er crèche voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. In de crèche wordt er voor de kinderen gezorgd, kunnen ze spelen en eten ze een boterham.

Kinderbijbeldienst
Tijdens de morgendienst zijn er 3 kinderbijbeldienstgroepen voor respectievelijk de basisschoolgroepen 1/2, 3/4 en 5/6. De groepen 1/2 en 3/4 hebben elke week kinderbijbeldienst en groep 5/6 drie keer per maand. De kinderen gaan na het kinderlied en/of kindermoment naar de kinderbijbeldienst. De kinderbijbeldienst gebruikt de methode ‘Bijbel basics’ van het NBG. Deze methode behandelt de 200 meest essentiële Bijbelverhalen en heeft afwisselende verwerkingsopdrachten zoals puzzels, knutselwerkjes en proefjes.

Zondagschool
Eén keer in de 2 weken is er zondagschool voor de kinderen van groep 7 en 8. De zondagschool staat in het teken van intensieve kennisoverdracht en is daarmee een catechese groep. De kinderen gaan voordat de dienst begint naar hun eigen ruimte en komen na afloop van de dienst weer terug. De zondagschool maakt gebruikt van de lesbrieven die door ds. Fred Blokhuis zijn geschreven. Het ene jaar gaan de lesbrieven over het Oude Testament, het andere jaar over het Nieuwe Testament.

Kindermoment
Ongeveer 2 keer in de maand is er in de ochtenddienst een kindermoment gericht op de kinderen uit groep 5 t/m 8. Het kindermoment bestaat uit een praatje voor de kinderen en wordt afgesloten met een kinderlied.

Tienernevendienst (TND)
Voor tieners van 12-14 jaar is er 1 keer in de maand tienernevendienst. De tienernevendienst begint als de kinderen naar de kinderbijbeldienst gaan en gaat door tot het einde van de dienst. Tijdens de tienernevendienst wordt een Bijbelverhaal of bijbels thema besproken.

Jij en/of je kind(eren) zijn van harte welkom om een keer te komen kijken!
Wil je komen kijken of heb je andere vragen over het jeugdwerk stuur dan hier een berichtje naar onze jeugdwerker Ada Bax.


Jeugdwerk buiten de kerkdienst om

Buiten de kerkdienst om worden verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd.
Aan deze activiteiten kunnen kinderen deelnemen:

Speelochtenden
Eén keer per maand is er op vrijdagochtend voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en hun ouders een speelochtend. De kinderen kunnen daar met elkaar spelen terwijl de ouders elkaar beter leren kennen. De speelochtend is bij één van de ouders thuis of in een speeltuintje.

Club groep 5 t/m 8
Eén keer in de maand is er op vrijdagavond club voor alle kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten. De club staat in het teken van ontspanning. Er wordt meestal een sport- of spelactiviteit gedaan. De club vindt plaats in en om de Rank.

The Teens
Deze club voor tieners van 12 tot 14 jaar komt om de week op zaterdagavond bij elkaar. Er wordt met elkaar gegeten, er worden spelletjes gedaan en een geloofsthema’s besproken. De club maakt gebruik van de methode Rock Solid (Youth For Christ). Deze methode behandelt voor tieners aansprekende geloofsthema’s in combinatie met spelelementen. De club is een geïntegreerde catechese groep. De club vindt plaats in de Rank.

Tienerbijbelclub
Deze club voor tieners van 14 tot 16 jaar komt om de week op zondagavond bij elkaar. Er wordt met elkaar gegeten en geloofsthema’s besproken. Eén keer in de maand wordt gebruik gemaakt van de methode Solid Friends (Youth for Christ) en de andere keer in de maand wordt er een Voor-Jullie-Uitgelegd dienst (catechese preek) nabesproken. De club is een geïntegreerde catechese groep. De club vindt plaats in de Voorhof

IMPACT
Deze club voor jongeren van 17 tot 19 à 20 jaar vindt om de week op zondagmiddag plaats. Eén keer in de maand komt ze met leiding samen om een onderwerp van het Bijbel Project te bespreken. De andere keer in de maand komt ze zonder leiding samen bij een gastgezin waar ze ook zullen eten. De jongeren bereiden dan om de beurt een onderwerp voor. De club is een geïntegreerde catechese groep. De club vindt afwisselend plaats bij de leiding en bij gastgezinnen.

Catechisatie op verzoek
Naast de geïntegreerde catechisatie op de clubs, is er catechisatie op verzoek voor tieners van 13 t/m 16 jaar. Als tieners of hun ouders willen dat er naast de geïntegreerde catechisatie nog aparte catechisatie aan henzelf of aan hun kind gegeven wordt, zal er catechisatie op verzoek aan hen gegeven worden.

Belijdeniscatechisatie
Vanaf 17 jaar (of eerder bij interesse) kunnen jongeren belijdeniscatechisatie volgen. De jongeren kunnen dit meerdere seizoenen volgen totdat ze besluiten belijdenis te doen. De belijdeniscatechisatie worden gegeven door onze eigen dominee.

Andere activiteiten:

Jeugdpastoraat
De jeugdwerker en jeugdouderling geven pastoraat aan de tieners en jongeren. Tieners van 12 t/m 16 jaar kunnen op verzoek pastoraat krijgen en bij bijzonderheden komt het pastoraat naar hen toe. Minimaal 1 keer per jaar spreken de jeugdwerker en/of jeugdouderling met de 17 tot 20 jarige jongeren af.

Jeugdweekend
Voor de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar wordt er elk jaar in het eerste weekend van maart een jeugdweekend georganiseerd. Het weekend bestaat uit spelactiviteiten en serieuze momenten.

Zomerkampen
Samen met andere Nederlands Gereformeerde Kerken uit de omgeving doen we mee met het Kleine- en Grotekamp. Deze kampen zijn voor kinderen van 9 t/m 12 jaar en 12 t/m 16 jaar en worden in de laatste week van de zomervakantie gehouden.

Jij en/of je kind(eren) zijn van harte welkom om een keer te komen kijken! Wil je komen kijken of heb je andere vragen over het jeugdwerk stuur dan hier een berichtje naar onze jeugdwerker Ada Bax.