Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Gesprekskringen

Onze gemeente heeft een brede leeftijdsopbouw en een grote diversiteit aan gesprekskringen. Zo bestaan er puur geografische kringen, gemengde kringen en kringen met een specifiek karakter, bijvoorbeeld bestaande uit mensen in dezelfde (geloofs)levensfase en/of leeftijd. Zoals u ziet; voor ieder wat wils. Een gesprekskring is een doordeweekse bijeenkomst in een “huisgemeente” van circa 10-12 personen. De frequentie varieert tussen eens per twee of drie weken.

Kernwaarden
De kernwaarden van de gesprekskringen zijn geestelijke groei en omzien naar elkaar.
Waarbij wij ervoor gekozen hebben om de basiszorg bijna volledig via de geprekskringen te laten lopen.

Doel
Het doel van de gesprekskringen (ook wel basiskringen genoemd) is het leren navolger te worden van Christus (en het vinden van oplossingen van eigen ‘Me-problems’ zoals zorgen maken, twijfel, verwarring, depressie, stress, boosheid, ongeduld, verslaving, streven naar onafhankelijkheid, veroordeling, minderwaardigheid), het voorkomen van eenzaamheid en het meeleven & elkaar bijstaan in dagelijkse noden.

Gespreksmateriaal
Het kringenwerk (maar ook het groeien in geloof in de privésfeer) wordt ondersteund met lesbrieven, de zgn. “Keek op de Preek” + verwerkingsvragen, naar aanleiding van de zondagse preek. En een “postbus 57” voor het stellen van (persoonlijke) vragen naar aanleiding van de preek en/of de verwerking daarvan in de kringen.

Aansluiten bij een kring
Bij aanmelding bij onze gemeente (of enige tijd erna) bekijken we met u welke kring het beste “past”. Mede gezien uw eigen geloofsontwikkeling en/of persoonlijke voorkeuren, kennissen etc.
Ook als u nog geen lid bent van onze gemeente bent u van harte welkom om deel te nemen aan één van onze gesprekskringen.

Hier vindt u een overzicht van de kringen.

Wilt u meer informatie over een kring bij u in de buurt of heeft u andere vragen, dan kunt u mailen naar: Team basiszorg.