Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Visie & Missie

Fusie
Gedreven door het verlangen om krachten te bundelen en gezamenlijk discipelen van Jezus te zijn hebben de Ankergemeente en de GKv Nieuwegein enkele jaren intensief samengewerkt. Deze samenwerking is uitgelopen op een fusie van deze gemeenten. Deze fusie is per 1 januari 2022 een feit geworden.

Visie
Als gemeente Het Anker willen we Jezus Christus volgen. Door zijn kruisdood en opstanding mogen we nu al bij Hem horen. Hij werkt aan de definitieve komst van Gods Koninkrijk, waar liefde, vrede en recht zullen heersen en de schepping hersteld is. Wij worden door Jezus ingeschakeld in de wereld om aan de komst van dat Rijk mee te werken. Als Jezus terugkomt, zullen we onze definitieve bestemming bereiken. In vertrouwen op God willen we vasthouden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. (Hebr. 6,18v).

Waarden
Als volgelingen van Jezus vormen we een gemeenschap van mensen, die de God van de bijbel erkennen als hun God. Wij willen ons in ons dagelijkse leven laten leiden door de Heilige Geest, door wie God krachtig werkt in ons leven, om zo te zien en te doen wat Hij van ons vraagt. We verwachten het biddend van Hem, de bijbel wijst ons daarin de weg.

Missie
Als gemeente vieren we ons geloof in diensten waarin we samenkomen om God te prijzen en aanbidden, te luisteren naar Gods Woord, met en voor elkaar te bidden en ons te laten bemoedigen door de sacramenten. We willen ons toewijden aan God om te groeien in liefde tot Hem, tot elkaar en tot de wereld rondom ons.
Als gemeente willen we oog hebben voor elkaar, van elkaar leren en gastvrij zijn. We wensen dat iedereen zich thuis kan voelen en tot zijn recht kan komen. We proberen met name oog te hebben voor de kwetsbaren, de jongeren, de zieken en hen die zoekende zijn. Wij hopen dat iedereen de eigen ontvangen gaven van de Heilige Geest mag ontdekken, ontwikkelen en inzetten.
Als gemeente willen we niet onberoerd naar de wereld om ons heen kijken, maar vanuit ons geloof actief bezig zijn met onze verantwoordelijkheid voor de samenleving. Onze diensten en andere activiteiten moeten ook open, toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor belangstellenden.

Missie & Visie