Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Geschiedenis

De CGK/NGK samenwerkingsgemeente De Ankergemeente is in 1984 ontstaan met medewerking van twee deelgemeenten uit Utrecht, te weten de Singelkerk (CGK) en de Jeruzalemkerk (NGK).

In Utrecht bestonden er begin 80-er jaren al vergevorderde contacten tussen beide kerken. Deze hadden al tot ruilpreken geleid.
In de wederzijdse kerkenraden is rond diezelfde tijd de unieke kans aangegrepen om in de groeigemeente Nieuwegein de samenwerking tussen de kerken te intensiveren door een CGK/NGK samenwerkingsgemeente te starten, gericht op Nieuwegein en haar randgemeenten.
Het houden van eigen diensten voor de twee deelgemeenten begon zondag 3 oktober 1982 in het Oosterlicht College in Nieuwegein. De eerste dienst werd geleid door ds. H. van Mulligen, CGK-predikant van de Singelkerk en drs. W.G. Rietkerk, NGK-predikant van de Jeruzalemkerk.
Institutionalisering van de samenwerkingsgemeente vond plaats op 7 oktober 1984 in het Oosterlicht College te Nieuwegein. In een dienst die opnieuw werd geleid door deze twee predikanten.

In 2022 is de gemeente gefuseerd met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt uit Nieuwegein en is de naam gewijzigd in Het Anker.


Lokaties
De plaats van samenkomst (Het Anker beschikt niet over een eigen kerkgebouw) is wisselend geweest:
- Oosterlicht College oktober 1982 – september 1997
- Cals College november 1993 – januari 1994
- Prins Hendrik Internaat september 1997 – september 2000
- De Rank september 2000 – heden


Predikanten
- Drs. W.C. Moerdijk (1987 - 1997)
- Ds. K.T. de Jonge (2000 - 2011)
- Ds. F.H. Blokhuis (2010 - september 2023)


Jubileum
In een dankdienst op zondag 4 oktober 2009 hebben we ons 25-jarig jubileum mogen vieren.
Dit gebeurde onder leiding van ds. Rijn de Jonge en ds. Jan Smelink.

In het Jubileumboek naar aanleiding van het 25-jarig jubileum schetst Ds. Wim Rietkerk de gemeente Nieuwegein, als dochter van Utrecht, als degelijk en orthodox, met een eigen plaats binnen de regio met Utrecht, Houten en Leidsche Rijn. Een gemeente die goed de hoofdzaken van de bijzaken weet te onderscheiden.
Als wens voor de jubilerende gemeente gaf hij mee: “Blijf het eigene wat jullie hebben behouden en laat je niet teveel van de wijs brengen door kerkelijke beslommeringen. Gebruik de gaven die jullie volop hebben gekregen om een open gemeente te zijn in een stedelijke gemeente tot Gods eer”.

Inmiddels bestaat het Anker al bijna 40 jaar.