Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Wie zijn wij?

Gemeente Het Anker is een kerk in de regio Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en omstreken. Wij stellen inhoud voorop, met een open oog naar anderen. We lopen niet weg voor de wereld(vragen) om ons heen. Gasten en (nieuwe) leden van allerlei leeftijden spreken over leerzame diensten, een welkomstgevoel en voelen zich thuis bij de mix tussen traditie en modern.

Wij zijn christelijk omdat we geloven in Jezus Christus. We geloven dat Jezus de Zoon van God is. Met kerst vieren we dat Hij als mens geboren is om ons leven te kunnen leven. Wij geloven dat Hij bij ons gekomen is om voor onze problemen op te draaien. Met Pasen vieren we dat Hij als mens door onze dood is heen gegaan. Jezus kent het mensenleven in alle facetten. Wij erkennen dat we Hem nodig hebben als Redder.

We geloven ook dat Jezus ons een antwoord kan bieden op grote levensvragen zoals: Wat voor wereld is dit? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Wat is de zin van dit alles? Wat is goed en wat is kwaad? Maar ook op vragen als: Hoe leef ik het leven van alle dag? Hoe ga ik om met mijn geld, bezit en talenten?
We signaleren een verbijsterende wereld met zinloze oorlogen, nood, ellende en tegelijkertijd de meest ontroerende vreugde. Naast elkaar en door elkaar. Liefde
tegenover bitterheid. Haat, lelijkheid en wreedheid naast liefde en schoonheid. Wij geloven ondanks alles in een God die liefheeft, vasthoudt en vernieuwt.

Als antwoord op Jezus’ liefde voor ons, willen wij Zijn voorbeeld volgen en in liefde met Hem, elkaar en de wereld om ons heen, leven. Wij zijn geen betere mensen, ook niet wereldvreemd, maar we hebben wel een ander leven. Wij leven niet meer voor ons zelf, maar met God en voor elkaar.

Kerkelijk gezien – voor wie het interesseert – zijn wij een zogenaamde samenwerkingsgemeente. Onze leden zijn afkomstig uit twee verschillende kerken:
de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK - voorheen Nederlands Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK). We bestaan relatief kort: sinds 1984. Meer informatie over het ontstaan en de groei van Het Anker is te vinden in onze geschiedenis.

Wat doen wij?

Naast onze zondagse samenkomsten worden er doordeweeks diverse gesprekskringen en cursussen belegd voor zowel de jeugd als volwassenen. Deze kringen worden gehouden om in een huiselijke omgeving met een kleine groep mensen om te zien naar elkaar en samen te groeien in geloof. Binnen deze kringen proberen we elkaar te helpen bij dagelijkse problemen en ervoor te zorgen dat een “alleen-gevoel” en eenzaamheid voorkomen worden.

Voor jongeren en kinderen worden er ‘s zondags en doordeweeks ook diverse activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Jongerengesprekskring POOL: voor jongeren vanaf 16 jaar die willen bouwen aan hun geloof.
De Youth Alpha cursus: voor tieners die meer willen weten over het geloof in Jezus.
Rakkers en Ducktales: maandelijks wordt er een gezellige avond georganiseerd voor kinderen in de groepen 4 t/m 8 van de basisschool.

Elke leeftijdsgroep wordt op haar eigen niveau benaderd met eigen activiteiten. Alle doordeweekse activiteiten zijn terug te vinden onder Activiteiten.