Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

POOL

In de leeftijd van 16 t/m 20 jaar ben je welkom bij de POOL.
POOL staat voor Power Of Our Life. Door sommigen ook wel Passion Of Our Life genoemd.

De POOL is de geïntegreerde catechese/club voor de jongeren van de gemeente. Op dit moment zijn de catechese groepen 3 en 4 in deze ene POOL samengevoegd.

Wij komen om de twee weken bij elkaar, bij één van de mentoren thuis. Van de drie avonden worden twee avonden ingeleid door de predikant, waarbij in de loop der jaren de drieluik Geloof, Gebod, Gebed aan de orde komt. De andere avond wordt ingeleid door één van de jongeren, met een vrij te kiezen onderwerp.

Voor alle avonden geldt dat we na de inleiding, meestal in groepjes onder leiding van een mentor, verder door praten over het onderwerp. Wat betekent het voor ons dagelijks leven? Hoe geven we ons geloof vorm? We proberen elkaar in de gesprekken aan te moedigen om te durven geloven.

De POOL is ontstaan uit een groep jongeren die de Youth-Alpha cursus heeft gedaan en hier een vervolg op wilde.
Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom; cursus gedaan of niet. Ben je gelovig of vol twijfel? Zit je vol met vragen of met antwoorden? Of wil je nu eindelijk wel eens weten hoe het zit? Geen probleem. Wees welkom zoals je bent!

Meer weten?
Neem dan via deze link contact op met het jeugdwerk van onze gemeente.