Logo Ankergemeente Ankergemeente

Collecte

Sinds het begin van de christelijke gemeente wordt er tijdens de samenkomsten op zondag geld ingezameld.
Tegenwoordig is er meestal één collecte voor de diaconie en één voor de bekostiging van alle activiteiten in de gemeente.

De diaconie steunt mensen, dichtbij en wereldwijd, die niet of moeilijk rond kunnen komen of instanties die, geïnspireerd door het Evangelie, hierbij helpen. Elke dienst wordt aangegeven voor welk diaconaal doel geld wordt ingezameld.

Meer informatie over onze diaconale hulpverlening vindt u hier.