Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

SERIE OVER INNERLIJKE GENEZING

In het najaar van 2011 is een paar keer gepreekt over genezingen. Eén van die preken is te
vinden in de serie ‘gaven van de heilige Geest’.
Omdat wij in de Ankergemeente niet geloven dat iedere gelovige lichamelijke genezing
ontvangt, rees de vraag hoe het dan zit met innerlijke genezing. Onze innerlijke moeiten zijn
weliswaar minder zichtbaar, maar iedereen heeft er mee te maken. Zeker in onze gejaagde
wereld liggen stress en bezorgdheid voortdurend op de loer. Maar ook egoïsme, jaloezie,
angst, (zelf-)bedrog en andere ‘Me problems’ teisteren ons.
Aan het begin van 2012 is gestart met deze prekenserie, die eigenlijk nooit af is. Regelmatig
zal er dan ook nog wel een nieuwe preek aan toegevoegd worden.
De serie begint met een diagnose (wij lessen onze dorst verkeerd ) en ook met de nuchtere
constatering dat niet alle zwakheden opgeheven zullen worden (2 Kor.12). In alle preken
komt de persoon van Jezus, uiteraard, naar voren als degene die onze ziekten heeft
gedragen en daarom bevrijdend en coachend aanwezig kan zijn. Zijn liefde verdrijft onze
angst, zijn waarheid ontmaskert alle leugens.
Als we dat met elkaar gaan leren, bereiken deze preken hun doel.

In het toerustingdocument ‘Een lerende gemeente’ is in H.3 en bijlage 1 meer te lezen over
deze ‘Me-problems’ en wat daar aan te doen.

Fred Blokhuis

KEEK OP DE PREEK VAN 8 MAART 2020 (download)


In de serie bevrijding van ons denken horen we Paulus zeggen: Bedenk dat! Fil.4:8.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 MAART 2020 (download)


Mijn vrede geef Ik jullie, zegt Jezus – deze vrede bewaakt ons hart en onze gedachten – Joh.14:27, Fil.4:7.

KEEK OP DE PREEK BIJ 2 KORINTIËRS 10:5 (download)


In een korte serie stonden we stil bij de 2e Korintebrief. Een terugblik op 10:5, over onze gedachten.

KEEK OP DE PREEK VAN 5 MEI 2019 (download)


Op Bevrijdingsdag 2019 baden we de bede ‘Verlos ons van de boze’ en lazen we uit Johannes 8:30-36.

KEEK OP DE PREEK VAN 10 MAART 2019 (download)


Tijdens een Voor-jullie-uitgelegd dienst ging het over vergeving. We lazen uit Psalm 103 en Efeziërs 4-5.

KEEK OP DE PREEK VAN 20 MEI 2018 (download)


Op de Pinksterzondag zagen we vanuit Hand.2, 1 Kor.12 en vooral Ef.5:18 dat de Geest ons wil bevrijden van verslaving die voortkomt uit eenzaamheid.

KEEK OP DE PREEK VAN 23 OKTOBER 2016 (download)


Tijdens een avondmaalsdienst hebben we stilgestaan bij Psalm 27:8,9 - bij Gods aangezicht.

KEEK OP DE PREEK VAN 6 MAART 2016 (download)


In de veertigdagentijd laat Jesaja ons het verschil zien tussen dragen en gedragen worden – hoofdstuk 46.

KEEK OP DE PREEK VAN 28 FEBRUARI 2016 (download)


In de veertigdagentijd werden we bepaald bij Psalm 32, over oprecht en rechtop: als je zonde weg gedragen wordt.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 NOVEMBER 2015 (download)


Een preek over angst en liefde. De preekteksten waren Rom.8:15 en 2 Tim.1:7.

KEEK OP DE PREEK VAN 8 JUNI 2014 (download)


Op de eerste Pinksterdag zagen we vanuit Handelingen 2 welke verandering Petrus (en iedere kerkganger) ondergaat als de heilige Geest over hem komt.

KEEK OP DE PREEK 14 JULI 2013 (download)


Een zomerpreek bij Ef.4:31 over bitterheid.

KEEK OP DE PREEK 26 AUGUSTUS 2012 (download)


In de serie innerlijke genezing stonden we stil bij de bekende woorden van Jezus over bezorgdheid, in Mat.6:24-34.

KEEK OP DE PREEK 17 JUNI 2012 (download)


Bij de bevestiging van twee ouderlingen stonden we stil bij Hebr.11:8-10 - dat gaat over Abraham die woonde in tenten.

KEEK OP DE PREEK 13 MEI 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over bevrijding uit de leugenachtigheid. Johannes 8:30-47.

KEEK OP DE PREEK 6 MEI 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over bedrog, bij Psalm 32.

KEEK OP DE PREEK 18 MAART 2012 (download)


In de veertigdagentijd stonden we stil bij de voetwassing uit Johannes 13. Deze preek zou te passen zijn in de serie van geestelijke gaven, maar ook wel bij die van innerlijke genezing.

KEEK OP DE PREEK 4 MAART 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over ‘loslaten’, Lukas 6:37.

KEEK OP DE PREEK 19 FEBR. 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over angst, vanuit 1 Joh.4:18.

KEEK OP DE PREEK 5 FEBRUARI 2012 (download)


Op 5 februari 2012 was het Hulpverleningszondag. We hebben geluisterd naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. De preek past ook in de serie over innerlijke genezing.

KEEK OP DE PREEK 29 JANUARI 2012 (download)


In de serie over innerlijke genezing stonden we op 29 januari stil bij 2 Kor.12.

KEEK OP DE PREEK 8 JANUARI 2012 (download)


Op 8 januari 2012 begonnen we een serie over innerlijke genezing. De prekenserie start bij Psalm 42 en we lezen daarbij Jer.2:13.

Keek op de preek per categorie.

Keek op de Preek Archief categorie aanbiddingAanbidding

Keek op de Preek Archief categorie GebedBidden

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDiscipelschap

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefHet 'alleen' van het geloof

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDeutronomium

Keek op de Preek Archief categorie Innerlijke GenezingInnerlijke Genezing

Keek op de Preek Archief categorie Gaven van de GeestGaven van de Geest

Keek op de Preek Archief categorie AlgemeenAlgemeen

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefAlle Keken