Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

SERIE OVER DISCIPELSCHAP

KEEK OP DE PREEK VAN 1 DECEMBER 2019 (download)


In een voor-jullie-uitgelegd dienst dachten we bij Psalm 25 na over de weg van de Heer met ons.

KEEK OP DE PREKEN VAN 17 MEI 2015 (download)


Deze keer een bijbelgedeelte dat op dezelfde zondag is bepreekt in de GKV en de Ankergemeente: Jozua 24. “Kies dan nu wie u dienen zult.”

KEEK OP DE PREEK VAN 22 JUNI 2014 (download)


In een dienst waarin de kerkenraad opnieuw bemenst werd, stonden we stil bij het begin van Hand.6: het gemopper van de Griekstalige weduwen.

KEEK OP DE PREEK VAN 11 MEI 2014 (download)


In een uitzending van Zendtijd voor Kerken stonden we stil bij Mat.28:20: Ik ben met U, alle dagen.

Keek op de preek per categorie.

Keek op de Preek Archief categorie aanbiddingAanbidding

Keek op de Preek Archief categorie GebedBidden

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDiscipelschap

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefHet 'alleen' van het geloof

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDeutronomium

Keek op de Preek Archief categorie Innerlijke GenezingInnerlijke Genezing

Keek op de Preek Archief categorie Gaven van de GeestGaven van de Geest

Keek op de Preek Archief categorie AlgemeenAlgemeen

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefAlle Keken