Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

SERIE OVER AANBIDDING

Bij ‘aanbidding’ denken we tegenwoordig meteen aan aanbiddingsdiensten en aanbiddingsliederen en we zien dan staande mensen met geheven handen voor ons.
Het is belangrijk dat we ons blijven realiseren dat aanbidden oorspronkelijk juist betekent: neerknielen, zich onderwerpen. Het mooie aan deze oorspronkelijke betekenis is, dat die veel breder te trekken is dan alleen maar het zingen van lofliederen.
Je zou kunnen zeggen dat zang en muziek misschien de meest pregnante vormen van aanbidding zijn. Maar in een leven waarin mensen God 24x7 willen aanbidden, blijkt aanbidding veelmeer een zaak van gehoorzaamheid te zijn. Onderwerping is de breedste zin van het woord dus.
In enkele preken wordt aanbidding op deze manier naar voren gebracht. Uitgaande van Psalm 95 kom je via Rom.12 dan bij Rom.14 terecht. Zo kan een preek over verdraagzaamheid dus terecht komen in een serie over aanbidding.

KEEK OP DE PREEK VAN 5 JANUARI 2020 (download)


Op de eerste zondag van 2020 lieten we ons blij maken door Psalm 100.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 OKTOBER 2016 (download)


Tijdens de dankdagdienst hebben we stilgestaan bij het priesterschap van de dankende gelovigen, Exodus 19:6. We zongen Psalm 145 Nu, Gezang 20:1,3,7, 481, Opwekking 710, EL 168.

KEEK OP DE PREEK VAN 16 MAART 2014 (download)


In de serie ‘aanbidding’ een preek over dankzeggen – maar dan beperken we ons niet tot onze gebeden. Efeziërs 4 en 5.

KEEK OP DE PREEK 25 NOVEMBER 2012 (download)


In de serie 'aanbidding' een preek over misschien wel de meest pregnante manier van aanbidden, namelijk door zang en muziek, 2 Kron.5

KEEK OP DE PREEK 18 NOVEMBER 2012 (download)


In de serie 'aanbidding' een preek bij Fil.4:8-9. (Aanbidding is ook nu weer in de ruimste zin van het woord genomen: knielen in gehoorzaamheid.)

KEEK OP DE PREEK 21 OKTOBER 2012 (download)


In de serie 'aanbidding' een preek over verdraagzaamheid, Rom.14. (Aanbidding is ook nu weer in de ruimste zin van het woord genomen: knielen in gehoorzaamheid.)

KEEK OP DE PREEK 16 SEPTEMBER 2012 (download)


Dit is de tweede preek in de serie 'aanbidding' en de preektekst is Rom.12:1

KEEK OP DE PREEK 9 SEPTEMBER 2012 (download)


Een nieuwe serie, over aanbidding. Dit is de eerste preek in die serie, bij Psalm 95 en 96.

Keek op de preek per categorie.

Keek op de Preek Archief categorie aanbiddingAanbidding

Keek op de Preek Archief categorie GebedBidden

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDiscipelschap

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefHet 'alleen' van het geloof

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDeutronomium

Keek op de Preek Archief categorie Innerlijke GenezingInnerlijke Genezing

Keek op de Preek Archief categorie Gaven van de GeestGaven van de Geest

Keek op de Preek Archief categorie AlgemeenAlgemeen

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefAlle Keken