Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

SERIE OVER BIDDEN

Het is wat beschamend om het te zeggen, maar gereformeerden zijn niet zo sterk in bidden.
Ja, wel in praten óver God, maar niet zozeer in praten mét God. Nehemia is iemand die het
ons kan leren. Hij wisselt een weldoordacht gebed (Neh.1) af met een schietgebed (Neh.2).
We hebben ons in de preken o.a. bezig gehouden met een praktisch concept, dat kan helpen
om een gebed onder woorden te brengen.
Deze serie moet eigenlijk ook regelmatig aangevuld worden, om onze gebeden gaande te
houden.

Het toerustingdocument ‘Een gemeente in aanbidding’ is in H.3 meer te lezen over het onderwerp bidden in onze levensloop met God (of liever: Gods (leer)traject met ons).

Fred Blokhuis

KEEK OP DE LEERPREEK VAN 9 DECEMBER 2018 (download)


Tijdens een leerdienst stonden we stil bij het gebed om de komst van Gods koninkrijk, Mattheüs 13 en Joh.12,14,16,18.

KEEK OP DE PREEK VAN 4 NOVEMBER 2018 (download)


Tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid hebben we een vergelijking gemaakt tussen bidden, danken en prijzen. Psalm 145 was onze gids.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 JULI EN 6 AUGUSTUS 2017 (download)


Eén Keek bij twee preken over dankbaarheid. De preekteksten zijn 1 Thess.5:18 en Fil.4:6.

KEEK OP DE PREEK VAN 2 OKTOBER 2016 (download)


Op de zogenaamde Israël-zondag hebben we stilgestaan bij Klaagliederen 3: Goed is het in stilte te hopen op de Heer.

KEEK OP DE PREEK VAN ZONDAG 29 MEI 2016 (download)


Na een aantal preken over de doorwerking van Pasen – wij zijn mede opgestaan – deze keer een preek bij Psalm 44, met de opmerkelijke bede: Sta op Heer, word wakker!

KEEK OP DE PREEK VAN 3 JANUARI 2016 (download)


Op de eerste zondag van het nieuwe jaar stonden we stil bij het gebed van Jabes in 1 Kronieken 4:9-10.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 AUGUSTUS 2015 (download)


PSALM 16. Na de zomervakantie was de eerste preek uit Markus 4, over de Heer Jezus die de storm op het meer stil krijgt. Daar overheen kwam een preek bij Psalm 16:8 – dat het dan wel zaak is dat je die Heer voor ogen houdt.

KEEK OP DE PREEK 3 MAART 2013 (download)


In de serie ‘bidden’ een preek bij Johannes 12:27-28 - bidden is uiteindelijk toch vooral iets voor Gód vragen en niet voor jezelf.

KEEK OP DE PREEK 17 FEBRUARI 2013 (download)


In de serie ‘bidden’ een preek bij Daniël 10: door te bidden zetten wij engelen in beweging...!

KEEK OP DE PREEK VAN 3 FEBRUARI 2013 (download)


In de serie ‘bidden’ een preek bij Markus 10:46-52, over Bartimeüs. Hij is een bedelaar = biddelaar... Bedelen = herhaald bidden.

KEEK OP DE PREEK 20 JANUARI 2013 (download)


In het serietje over bidden een preek bij Lukas 11:1 - Leer ons bidden.

KEEK OP DE PREEK 6 JANUARI 2013 (download)


In een serietje over bidden een preek bij Fil.4:6: elk ding bekend maken bij God.

Keek op de Preek 15 mei (download)


Over bidden raak je niet uitgepraat (of gebeden) - dit keer Jezus' uitleg van het Onze Vader.

Keek op de Preek 8 mei (download)


Herken jij je in de huilende weduwe? En ga je door met bidden?

Keek op de Preek 3 april (download)


Dit keer over bidden....

Keek op de preek per categorie.

Keek op de Preek Archief categorie aanbiddingAanbidding

Keek op de Preek Archief categorie GebedBidden

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDiscipelschap

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefHet 'alleen' van het geloof

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDeutronomium

Keek op de Preek Archief categorie Innerlijke GenezingInnerlijke Genezing

Keek op de Preek Archief categorie Gaven van de GeestGaven van de Geest

Keek op de Preek Archief categorie AlgemeenAlgemeen

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefAlle Keken