Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Welkomstwoord door Dominee Blokhuis

Of ik dominee ben, vraagt iemand mij.
Van welke kerk dan?
Vrolijk gereformeerd, zeg ik.
Die kent ze niet.
Gereformeerd en vrolijk – dat gaat toch niet samen…?

Vroeger misschien niet. Maar er is veel veranderd.
Loop op een zondag eens bij ons naar binnen.
Je zult worden getroffen door de prettige sfeer.
Niet somber, zoals je misschien verwacht bij een kerk.
Gewoon, warm, gezellig.
Een moderne kerkzaal. Licht en ruimte.
Mensen van alle leeftijden. Tijd voor bezinning.
Een eigen programma voor de kinderen van de basisschool. Een mix van oude en nieuwe muziekstijlen.
Een kopje koffie toe.

En de inhoud? Wat krijg je in zo’n vrolijk gereformeerde kerk te horen?
In één zin gezegd: dat de hemel open is.
Dat je niet gevangen hoeft te blijven in je eigen gesloten wereld.
God komt op allerlei manieren naar ons toe.
Het meest krachtig bij de menswording van Jezus.
Dat Hij door ons dak heen komt, maakt dat wij uit ons dak kunnen gaan.
Dat maakt ons vrolijk gereformeerd.

Vrolijk staat voor het blijmakende nieuws, onze optimistische kijk op het leven.
En dat proberen we dus te vertalen naar de sfeer tijdens onze diensten.
Gereformeerd staat voor bijbelgetrouw.
De bijbelverhalen klinken niet altijd meteen vrolijk.
Maar ze maken uiteindelijk wel vrolijk.
Het evangelie is eerlijk in het aanwijzen van alle weerbarstigheid van het leven.
En in het ontmaskeren van onze eigen schuld daaraan.
Hij wijst ook altijd de weg daar uit.
In één zin kortom: de hemel is open.

Maar eigenlijk is het niet in één zin te vangen en ook niet in een paar zinnen.
Er is een dikke bijbel nodig om dit te vertellen.
Verhalen. Oud maar nooit versleten. Want ze gaan over mensen.
Gewoon en ongewoon, gezond en ongezond, bezorgd en onbezorgd, getrouwd en ongetrouwd,
gelukkig en ongelukkig, gelovig en ongelovig.
Met zulke mensen krijg je bij ons te maken.
En als je er voor open staat, vooral: met hun God…

Wil jij over God en de kerk in gesprek, neem gerust contact met mij op.

Hartelijk welkom in de Ankergemeente.