Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Projecten NGK

NQUTU
De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben hun zendingsterrein in Zuid-Afrika. Daar wordt gewerkt onder de Zoeloes in de provincie Natal, zowel in het district Richmond als in het district Nqutu.

Verschillende Nederlands Gereformeerde Kerken hebben een zendeling naar deze gebieden uitgezonden, waarbij zij worden ondersteund vanuit andere Nederlands Gereformeerde Kerken.
Op meer dan dertig plaatsen wordt in genoemde gebieden het Evangelie gebracht. Onder Gods zegen is een aantal christelijke gemeenten ontstaan.
In die gemeenten krijgen scholing en kadervorming veel aandacht.

Naast de prediking van het Evangelie wordt op de zendingsterreinen veel aan gezondheidszorg gedaan, mede door steun vanuit de kerken in Nederland. In Zuid-Afrika werken als zendeling de predikanten Tj. Baron, M.J. de Haan en S.J. Veenstra.

Giften kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer 5659612 t.n.v. Zendingscommissie CGK/NGK te Nieuwegein.