Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Projecten CGK

Onderwijs: Kleuterscholen Bokamoso - D'kar - Botswana
In het oostelijke deel van de Kalahari-woestijn leven de San, ook wel Bushmen genaamd. Zij zijn de oorspronkelijke bewoners van Botswana. De San vormen een kleine minderheid, die ook nog weer uit kleinere groepen bestaat met verschillende talen, die allemaal één ding gemeen hebben: klikklanken.

Als kinderen van de San naar de lagere school moeten, verdwijnen ze vaak al snel weer van school: ze kunnen het onderwijs niet volgen en worden gediscrimineerd. Ze spreken de officiële landstaal Tswana namelijk niet en krijgen zo een grote leerachterstand t.o.v. andere kinderen.

Onze zendingswerkers hebben dat probleem bij deputaten diaconaat op tafel gelegd. Mede door bijdragen uit onze kerken zijn de afgelopen jaren op tien plaatsen in het gebied waar de San wonen kleuterscholen gesticht. De kinderen leren daar vooral ook de Tswanataal. Het resultaat is dat daardoor meer kinderen het basisonderwijs blijven volgen. Vanwege de grote armoede thuis krijgen ze op school dagelijks een volwaardige maaltijd. Ook dat komt hun ontwikkeling en groei ten goede.

Voor de kleuterscholen op boerderijen op het platteland en voor les- en spelmateriaal is veel geld nodig. Deputaten hebben € 15.000,- toegezegd. Helpt u mee om dit bij elkaar te brengen?


Zending onder de San - Botswana San People
De Start
In 1991 werden Hessel en Coby Visser door de CGK Urk-Maranatha uitgezonden naar Botswana.
In samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers werd begonnen met het vertalen en op schrift zetten van één van de talen van de San, het Naro. Midden in de Kalahari-woestijn werd vanuit East-Hanahai een begin gemaakt met het omvangrijke, moeilijke werk.

In 1992 werden Jan en Beppie Wessels door de CGK Thesinge uitgezonden, met als doel de verdere gemeenteopbouw van de zendingswerk in Botswana. In samenwerking met de kerk van D’Kar verrichten zij zendingswerk onder de San.

Vertaalwerk
Inmiddels zijn onder Gods zegen de Bijbelboeken Marcus, Genesis, Lucas, Handelingen, Filippenzen en Jona vertaald. Met deze boeken is nu ongeveer 13% van de Bijbel vertaald. Samen met het vertaalteam wordt hier dagelijks aan gewerkt.

Door middel van lees- en schrijfonderwijs wordt verder, met name door Coby Visser, gewerkt aan de ontwikkeling van de San. En door middel van verspreiding van de Bijbelgedeelten in de eigen taal, wordt het evangelie gebracht!


Uw hulp is nodig
Geld is onder andere nodig voor de studie van taalmedewerkers, computerprogramma’s en woningen van taalhelpers.

Giften kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer 5659612 t.n.v. Zendingscommissie CGK/NGK te Nieuwegein.