Logo Ankergemeente Ankergemeente

23 november 2018 TUA-dag

23 november 2018 TUA-dag over ‘vergeving’
Op D.V. vrijdagmiddagmiddag en -avond 23 november houdt de Theologische Universiteit Apeldoorn
haar jaarlijkse TUA-dag. Thema dit jaar is ‘vergeving’. De TUA-dag is bedoeld voor alle
belangstellenden uit de brede achterban.
Belangrijke ingrediënten van de dag zijn verdieping (lezingen en workshops) en ontmoeting (in de
pauze en tijdens de eenvoudige gratis maaltijd).
Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding i.v.m. de catering en verdere organisatie van deze dag.
Opgeven kan via het aanmeldformulier in de agenda op www.tua.nl of door uw gegevens te mailen
naar registration@tua.nl, of belt u naar 055-577 5705. De toegang is vrij. Er wordt een collecte
gehouden voor de onkosten.
Studenten en medewerkers hopen op uw komst!

Joop Vree, TUA ambassadeurTerug...