Logo Ankergemeente Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

DK+

DK+ staat voor Diaconaal Klussen met een plus. Dit betekent dat we in een arm land bij een kerkelijke gemeente een klusproject oppakken. En de plus staat voor contact, van elkaar leren, en samen geloven.

In de zomer van 2016 is er een DK+ reis geweest naar Roemenië, om daar te klussen bij onze zustergemeente in Ungheni. Een groep van vijfentwintig personen, voornamelijk jongeren, is gaan helpen bij de afbouw van een aantal appartementen. De plaatselijke gemeente daar heeft het daaraan voorafgaande werk gedaan. In deze appartementen kunnen sociaal achtergestelde gezinnen goedkoop wonen.
Zo hebben wij met de kerkelijke gemeente in Ungheni iets van Gods liefde aan de inwoners van deze plaats kunnen laten zien!
Behalve Ankerleden gingen er ook jongeren van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Nieuwegein en de Hervormde Gemeente Vreeswijk met deze reis mee.

De volgende DK+ reis gaat naar Malawi. In de zomer van 2019 gaan we de school van Mulanje Mission opknappen. Het artsenechtpaar Arie en Lisanne Glas heeft in de Ankergemeente gekerkt en werkt nu in het Mulanje Mission Hospital. De Ankergemeente wil graag de banden met Mulanje Mission verstevigen. We besteden het kluswerk aan de school uit aan plaatselijke ondernemers. De DK+ groep gaat vooral schilderwerk uitvoeren.

DKplus