Logo Ankergemeente Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Welkom door Dominee Blokhuis

Of ik dominee ben, vraagt iemand mij.
Van welke kerk dan? Vrolijk gereformeerd, zeg ik.
Die kent ze niet. Gereformeerd en vrolijk –
dat gaat toch niet samen?
Vroeger misschien niet. Maar er is veel veranderd.
Loop op een zondag eens bij ons naar binnen.
De sfeer is niet somber, maar gewoon, warm,
gezellig. Tijd voor bezinning.
En de inhoud? Lees hierover meer in het complete welkomstwoord.

Corona update: Helaas is dat binnenlopen op dit moment niet mogelijk. De diensten kunnen slechts door een klein aantal mensen worden bijgewoond. Gemeenteleden kunnen zich hiervoor opgeven. De diensten zijn voor iedereen te volgen via kerkdienstgemist.nl (GKV Nieuwegein).


ds. F.H. Blokhuis

Diensten:

29-11-2020

06-12-2020


Diensten live luisteren...

(Dit is tevens een link naar eerder gehouden preken)

Naar de agenda...


KERKDIENST ARCHIEF...

Kerkdiensten luisteren

Kerkdiensten beluisteren...

Thema Foto

De tekst van de dag


Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. -- 2 Tessalonicenzen 3:5