Logo Ankergemeente Ankergemeente

OnderWeg jaargang 4 nummer 23

Kerst wordt omgeven met gezelligheid en folklore, maar wat daarin soms ten onder gaat, is
dat het feest eigenlijk over kwetsbaarheid gaat. Het leven is niet maakbaar en loopt soms
heel anders dan je wilt. Het kan kapotvallen, in stukken en scherven. Soms ben je een leven
lang scherven aan het rapen. Daarvoor kwam Jezus Christus op aarde. Het thema van het
extra dikke kerstnummer van OnderWeg is daarom kwetsbaarheid.
Wat betekent het dat Gods kracht zichtbaar wordt in kwetsbaarheid? En ervaar je dat ook zo
als je zelf in een kwetsbare positie terechtkomt? Mede op grond van haar eigen ervaring
probeert Miranda Renkema-Hoffman in de eerste bijdrage een antwoord te geven op deze
vragen. ‘Hoe reageerde ik? Door bijna koppig vast te houden aan wat God beloofde.’
In het eerste van een serie interviews een aanrijpend gesprek met Hettie Ophoff (43), die
vorig jaar februari hoorde dat ze borstkanker met uitzaaiingen had. Kerst zal ze niet halen,
vertelt ze op een dinsdagmiddag in november (ze overleed 5 december jl.). ‘Jezus wilde
kwetsbaar zijn. Ook ik voel me elke dag naakter en kwetsbaarder worden richting Jaap en de
kinderen.’
Ook een gesprek met Ingeborg Werkman (30), die bijna de hele dag op bed ligt. Als ze
bovenop haar ziekte ME ook nog eens een terugslag krijgt, ligt ze met oorkappen op in een
donkere kamer. ‘In het kerstevangelie vind ik eigenlijk niet zo veel weerklank. Ik heb meer
met het lijdensverhaal: laat het aan mij voorbijgaan.’
‘Dat Jezus in armoede geboren is, dat helpt mij.’ Derisma (42) vertelt hoe ze samen met
haar man en twee dochters (13 en 11 jaar) moet rondkomen van 25 euro per week. ‘Op het
moment dat we zo bedrogen waren, kon ik niets met de boodschap dat Jezus ook geleden
had. Ik was vooral heel boos.’
Kwetsbaar-zijn is in. Het boek De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown scoort. We
willen kwetsbaar zijn, en als dit nog niet zo is, willen we per se kwetsbaar worden. Maar hoe
doe je zoiets? Wat is kwetsbaarheid eigenlijk? OnderWeg praat daarover met theoloog en
trainer Philip Troost: ‘Het kerstkind is de enige mens die kwetsbaar moest wórden.’
Ten slotte bevat het themadeel van dit nummer een verhaal van kinderboekenschrijver Bert
Wiersema over het overlijden van zijn dochter Klarine in 2017. ‘In al die jaren heeft hij maar
één keer gehuild. De dag dat ze het slechte nieuws hoorden. Daarna niet meer. Hij wil wel
huilen. Hij zou willen brullen. Maar de tranen willen gewoon niet over zijn oogliddrempels
komen.’
Verder in dit nummer een Ontmoeting met lieddichter, schrijver en muzikale verbinder Ria
Borkent. ‘Ik ervoer de plicht om liederen bij de tijd te brengen.’ Een Bijbelstudie van Rob van
Houwelingen over Johannes 3:16 (‘een lieflijke tekst, maar er zitten donkere kanten aan, die
we niet kunnen negeren’) en een verslag van Hetty Pullen van het Praktijkcentrum van de
studiedag ‘Homoseksualiteit en de kerk’ (‘Het gesprek tussen homo en hetero zou vooral een
gesprek over ons mens-zijn moeten zijn.’)

Ga naar https://www.onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.Terug...