Logo Ankergemeente Ankergemeente

OnderWeg jaargang 4 nummer 20

Nummer 20 van het kerkelijke magazine OnderWeg is de jaarlijkse extra dikke special (76
pagina’s). Het thema van deze special is: Hoop.
We zien om ons heen wanhoop, cynisme, pessimisme, ongenoegen, inspiratieloosheid en
wantrouwen. Bewust en onbewust kleuren deze typeringen zomaar onze kijk op het leven en
op elkaar. De realiteit dat hoop vaak de grote afwezige is in het leven van mensen, bracht
de redactie ertoe deze special over hoop te maken. Ergens zijn we eraan gewend geraakt
dat hoop soms ontbreekt, maar het schuurt: zouden wij als christenen niet beter moeten
weten? Martin Luther King riep in zijn befaamde toespraak op ‘uit de berg van wanhoop een
kiezelsteen van hoop te houwen’. Die oproep vind je terug in de interviews, persoonlijke
verhalen, beeldpagina’s en beschouwingen in dit nummer. Omdat we geloven dat wanhoop
niet het laatste woord heeft.

Enkele citaten uit de verschillende bijdragen:

‘En toch. Dat zijn woorden die bij hoop passen. Er zit verzet in. Niet aanvaarden wat je voor
je ziet, maar blijven geloven dat het anders kan. Dat vraagt om volhouden. Niet opgeven,
maar geduld hebben. Dat is hoop. Hoop geeft niet op, ook niet als alle signalen op rood
staan.’ (Bram Beute)

‘Als onze hoop niet deugt, deugt ook ons godsbeeld niet meer – want degene die je hoop
vervult, dat is je god. Verkeerde hoop betekent verkeerde god. Op welke god hopen we?’
(Pieter Kleingeld)

‘Eigenlijk weet ik niet zo goed meer wat ik op een kaartje moet schrijven en wat ik moet
bidden. Is dat wanhoop? Ik denk het niet, want ik weet dat God alles in zijn hand heeft.
Maar ik vind het wel moeilijk.’ (Lydi Schuurman)

‘De toekomstverwachting in de Bijbel is veel groter: ze omvat niet alleen mij en mijn
zielenheil, maar de hele aarde en hemel (Openbaring 21 en 22). En ze begint niet met een
vaag iets, maar met iemand: onze Heer komt terug uit de hemel om alles nieuw te maken:
hemel, aarde en mensen.’ (Roel Venderbos)

‘Het is de kunst om de hoop te laten wortelen terwijl het nog mooi weer is. De sleutel
daarvoor is dankbaarheid. Hoop kun je het best cultiveren in een ecologie van dankbaarheid,
in een klimaat van lofprijzing.’ (Jeroen Bakker)

‘Ik word verrast door mensen in uitzichtloze situaties die ook door jaren van ellende heen
vast blijven vertrouwen op een machtige God. Ze verrijken mijn geloof en leren mij dat hoop
krachtig is.’ (Peter Strating)

‘Mensen vragen mij weleens: ben je nooit boos of wanhopig omdat dingen niet veranderen?
Nee, ik ben daar slecht in. Ik ga me daar niet op blindstaren; ik kijk liever naar hoopvolle
signalen. Omdat God groot is.’ (Kees van der Staaij)

‘Er werd onlangs gecollecteerd om een tent te kunnen kopen voor mensen die niet op
vakantie kunnen. Dan denk ik: wow, hier wil ik bij horen. We zijn jaren geen lid van een kerk
geweest, maar staan nu op het punt ons weer in te schrijven.’ (Karel Smouter)

‘Zo lijflijk als een vrouw aan het baren is, zo is God betrokken op ons. Dichterbij kan niet. Of
toch wel? Als ik me Jezus voorstel als een barende vrouw, die door de angst en de pijn heen
gaat, komt het nóg dichterbij. Mijn lijden wordt verbonden met het lijden van de heiland
zelf.’ (Janneke Burger)

‘Ik zou op dit moment eerlijk gezegd niet weten wat ik moet zeggen over God, laat staan in
een preek. Ik dacht dat ik het allemaal behoorlijk op een rijtje had, maar dat blijkt totaal niet
zo te zijn. Ik ervaarde best wel veel van God, terwijl ik nu denk: was die ervaring slechts een
illusie?’ (Jurjen van Houwelingen)

‘Geweldig, overdonderend en heel erg raar was het besef dat de schepper en heerser van
het universum van me hield en blijkbaar een bedoeling met mijn leven had. Hij maakt geen
fouten. Dat gaf ontzettend veel hoop.’ (Bas Folmer)

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.Terug...