Logo Ankergemeente Ankergemeente

Stille week bijeenkomsten 25-31maart

Vieringen in de Stille Week

Zoals al vele jaren gebruikelijk hopen wij ook dit jaar weer in de week voor Pasen iedere avond bijeen te komen in De Voorhof, samen met broers en zussen van andere kerken in Nieuwegein. De samenkomsten duren ongeveer een half uur en beginnen om 19.00 uur. Op de donderdagavond vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag zijn de diensten in de afzonderlijke kerken. Op stille zaterdag sluiten we de gezamenlijke vieringen af, toelevend naar het feest van de Opstanding.
Houdt deze avonden vrij om zo samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken en toe te leven naar het feest van zijn Opstanding.
Het adres van De Voorhof is Wiersdijk 8b.
Terug...