Logo Ankergemeente Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Vernieuwing
Hebreeën 12:14

JBGG start platform danielonline.nu
De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) zet een nieuw platform op om zijn inhoudelijke boodschap via sociale media te delen. „We willen jongeren ook online toerusten.”

Ledental GGiN daalt met 226
Het ledental van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) is in 2019 teruggelopen met 226 tot 23.985. Dat blijkt uit het Kerkelijk jaarboek 2020 dat deze week verschijnt.

„Kerkdienst geen oorzaak corona-uitbraak Bremerhaven”
De corona-uitbraak onder leden van een Russisch-Duitse baptistengemeente in Bremerhaven is waarschijnlijk niet te herleiden tot een kerkdienst.

Classis HHK verleent ds. G. A. van den Brink emeritaat
Redactie kerk

Bisschop Episcopaalse Kerk van Washington woedend op Trump
De bisschop in Washington van de Episcopaalse Kerk heeft er geen goed woord voor over dat president Trump een van haar kerken heeft gebruikt om een politiek statement te maken. „Ik ben woedend”, zegt Mariann Budde tegen The Washington Post.

Kerken veroordelen brute politieoptreden
Amerikaanse kerken hebben het brute politieoptreden tegen een zwarte man in Minneapolis scherp veroordeeld. De Nationale Raad van Kerken (NRvK) in de Verenigde Staten spreekt van een „flagrante minachting voor het menselijk leven” die snel en rechtvaardig bestraft moet worden.

Prop. T. Overbeeke bevestigd in hervormd Reeuwijk
Prop. T. Overbeeke uit Gouda is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Reeuwijk.