Logo Ankergemeente Ankergemeente

Een mild gebed
Mattheüs 6:12

Evangelist Billy Graham (99) overleden
Mensen tot het Evangelie van Jezus Christus brengen. Zo definieerde de woensdagmorgen overleden Billy Graham eens zijn levensdoel. Dat heeft hij tachtig jaar met volle overgave geprobeerd.

Luistergroepen in Bangladesh horen het Woord opengaan
Een groepje mensen luistert naar een audiospeler waaruit de Bijbelse boodschap klinkt. Zo probeert Trans World Radio de bevolking van Bangladesh te bereiken.

Dr. G. H. van Kooten hoogleraar in Cambridge
De Groningse hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg christendom dr. Geurt Henk van Kooten vertrekt naar Cambridge.

Restauratie gebedenboek Maria van Gelre gestart
In de Staatsbibliotheek in Berlin is de restauratie gestart van het gebedenboek van Maria van Gelre, een van de grootste middeleeuwse kunstschatten uit de Nederlanden.

Rapport: Jonge christenen verlaten Turkije steeds vaker
Jonge Turkse christenen besluiten steeds vaker om hun geboorteland te verlaten. Dat blijkt uit een rapport van protestantse kerken in Turkije. Jongeren verkiezen een toekomst in het buitenland boven de bedreigingen die christenen in Turkije ten deel vallen.

Gereformeerde gemeente van Drachten: een eiland in Friesland
Na de komst van ds. E. Venema groeide de kleine gereformeerde gemeenten van Drachten als kool. De leden komen uit een wijde regio, contacten met andere gemeenten hebben ze nauwelijks. „We hebben hier altijd in een zeker isolement geleefd.”

Dr. Jesse Spohnholz: Convent van Wesel heeft nooit bestaan
Het zogenoemde Convent van Wesel heeft nooit bestaan. De artikelen die in november 1568 in Wesel zijn opgesteld vormen niet de uitkomst van een vergadering, maar zijn waarschijnlijk van de hand van Petrus Datheen.