Logo Ankergemeente Ankergemeente

Onbedachtzaamheid
Psalm 141:4a

ZGG houdt 63e zendingsdag
„We hebben de kracht gekregen om hem te geven aan de zending”, aldus de vader van evangelist Henk van Bochove. Op de landelijke zendingsdag van de Gereformeerde Gemeenten in Gorinchem vertelden ouders van zendingswerkers hoe het is om een zoon of dochter in Albanië, Ecuador of Guinee te hebben.

Ambtsdragersconferentie Bewaar het Pand in Sliedrecht
”Is de rek uit ons kerkverband?” luidde het thema van de lezing die prof. dr. A. Baars zaterdag verzorgde tijdens een ambtsdragersconferentie van Bewaar het Pand binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Opgegaan in de Hersteld Hervormde Kerk
Een aantal vrije gemeenten en hervormde evangelisaties ging na 2004 op in de Hersteld Hervormde Kerk. Hoe vergaat het ze daar? „Als je me vraagt of ik me hersteld hervormd of christelijk afgescheiden voel, dan is mijn antwoord: beide.”

Ds. B. Reinders neemt beroep aan naar hhg Katwijk aan Zee (Elim)
Ds. B. Reinders, predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Korendijk, heeft het beroep aangenomen dat de hhg te Katwijk aan Zee (wijkgemeente Elim) op hem had uitgebracht.

Golf van geweld teistert christenen Burkina Faso
Burkina Faso stond bekend als gunstige uitzondering in een regio van conflicten. Die tijd lijkt echter voorbij: er is sprake van een vloedgolf van geweld in het Afrikaanse land. Jihadistische groeperingen houden er huis, vaak met christenen als eerste slachtoffers.

Protestantse Kerk werkt aan transgenderliturgie
Wanneer iemand van geslacht verandert, kan daar binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) binnenkort officieel tijdens de kerkdienst aandacht aan worden besteed.

Eerste vrouwelijke ambtsdrager in CGK
In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wordt zondag voor het eerst een vrouw in het ambt bevestigd. Ineke Tamminga wordt ouderling in de samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden in IJmuiden.