Logo Ankergemeente Ankergemeente

Gods welwillendheid
Efeze 1:4

Schooldag Kampen: Stel inhoud centraal in de kerk
De kerk moet op weg naar 2030 de inhoud centraal stellen. In plaats van gericht te zijn op de eigen organisatie, moet ze „letten op de Stem van de Bruidegom.”

„”Redelijke Godsdienst” à Brakel eerste succesvolle lekendogmatiek”
De ”Redelijke Godsdienst” van Wilhelmus à Brakel was de eerste succesvolle gereformeerde dogmatiek voor gemeenteleden, aldus prof. dr. W. J. op ’t Hof.

HVC-directeur: Bemoedigd in Noord-Irak
Hoewel er nog tienduizenden vluchtelingen in de regio zijn, wordt er in Noord-Irak al vooruitgeblikt op de toekomst van de regio. Het referendum volgende week woensdag over de onafhankelijkheid van Koerdistan speelt daarbij een belangrijke rol.

„Huidige Israël niet gelijkstellen aan uitverkoren volk”
De staat van Israël is terecht opgericht en is ook legaal, maar dat neemt niet weg dat zij momenteel de regels van het internationale recht schendt. Kritiek op Israël heeft níets te maken met antisemitisme, zo stelt Kees Blok van Kairos Sabeel Nederland.

Dr. Vreugdenhil – De goede strijd tegen kwade machten
De verzoening door het bloed van Christus blijft voor dr. G. C. Vreugdenhil het hart van de Bijbelse boodschap. Maar meer dan veel collega’s vraagt hij aandacht voor de realiteit van boze machten en hoe daartegen te strijden. „Paulus zegt dat we de duivel geen plaats moeten geven.”

Ds. W. Visscher 25 jaar predikant GG: Kindschap groter dan het knechtschap
Verwondering en beschaming. Die twee dingen blijven over als ds. W. Visscher terugblikt op 25 jaar predikantschap. „Verwondering over Gods bewarende goedheid, en beschaamdheid als het over mijzelf gaat.”

Prof. G. van den Brink: Denk genuanceerd over evolutie
Berust de evolutietheorie op een geloof? Of heeft God de wereld geschapen via evolutie? De meningen liepen vrijdag uiteen tijdens een congres in Nijkerk over ”evolutionaire schepping”.