Logo Ankergemeente Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Zon der gerechtigheid
Jesaja 60:2

Bidden met een app, kan dat wel?
Tijd vrij maken voor gebed en Bijbellezen. Voor de één is het een vaste gewoonte, voor de ander valt het maar moeilijk in te passen in de drukte van het dagelijks bestaan. Voor de laatste groep zijn er verschillende gratis apps die daarbij kunnen helpen. In dit artikel worden er drie voor het voetlicht gehaald.

GgiN Leerdam opent nieuw kerkgebouw
De gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Leerdam neemt volgende week donderdag haar nieuwe kerkgebouw in gebruik. De nieuwe kerk staat aan de Drossaardslaan in Leerdam. In de dienst op 19 december zal de eigen predikant, ds. A. van Voorden, voorgaan.

GG benoemen evangelist voor Amsterdam
Het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten heeft M. Vos (37) uit Nunspeet benoemd als evangelist voor de stad Amsterdam. De benoeming gaat in per maart 2020.

Kerkgebouw RCNA in Giroux (Canada) geopend
De Reformed Congregations in North America (RCNA), zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, hebben op zondag 1 december de eerste kerkdienst gehouden in het Canadese Giroux, een dorpje in de provincie Manitoba. De ongeveer zestig kerkgangers zijn lid en dooplid van de dichtstbijzijnde gemeente van de RCNA, in Monarch (Alberta). Zij kwamen voorheen samen in La Broquerie.

Gedenkboek 125 jaar TUA in flitsen en fragmenten
De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaat 125 jaar. Daar hoort een boek bij, een jubileumboek. Dat verscheen dan ook eerder dit jaar.

Waarom een christen niet zonder spiritualiteit kan
Spiritualiteit is een beladen begrip. Het woord roept associaties op met zweverige zingevingsvormen. Dat het ook anders kan, bewijst het boek ”Biblical Spirituality”.

Meer aandacht refo’s voor homoseksualiteit
Net als de vrouw in het ambt is homoseksualiteit een terugkerend agendapunt op synodes van orthodox-gereformeerde kerken. In bevindelijk-gereformeerde kringen zijn de seksuele zeden echter nauwelijks veranderd.