Logo Ankergemeente Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Eeuwigheid
Psalm 4:8

CGK staan op tweesprong inzake vrouw en ambt
De coronacrisis gaf de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) even een adempauze in de discussie over vrouwelijke ambtsdragers. Maar nu de synode weer bijeenkomt, lopen de meningen nog steeds even ver uiteen.

„Predikant worstelde met pastoraat tijdens crisis”
Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis kreeg het meeste pastoraat in gemeenten telefonisch of schriftelijk vorm. Nederlandse voorgangers voelden zich in deze tijd gehinderd om hun zorg goed uit te oefenen.

Ds. G. J. Baan 25 jaar predikant: over de Meester geen klagen
Opgegroeid op de Veluwe, inmiddels een wereldburger. Ds. G. J. Baan (51) diende op drie continenten. Zondag stond hij 25 jaar in het ambt. Moe voelt de bedrijvige predikant zich vrijwel nooit. Hoogstens van zichzelf – maar daar tegenover staat: „Mijn goede Meester heeft mij nooit beschaamd.”

Zending HHK houdt landelijke zendingsdag digitaal
Die op het Woord verstandig let, zal het goede vinden; die op de Heere vertrouwt, is welgelukzalig. Met dit woord uit Spreuken 16:20 opende ds. W. M. Mulder zaterdagavond de landelijke zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) – online.

Jean Crespin, auteur én uitgever van het Franse martelarenboek
Jean Crespin maakte in de zestiende eeuw een opmerkelijke carrièreswitch: van advocaat werd hij uitgever (en auteur van een beroemd boek). Hij dacht op die manier de maatschappij en de kerk meer van dienst te kunnen zijn. Alle edele motieven ten spijt ging het in het boekenvak ook vaak gewoon over: Hoe kunnen we geld maken?

Onderzoek: massale ‘moskeeverlating’ Iran
De officiële religiecijfers van het Iraanse regime kloppen bij lange na niet, zo toont een recent onderzoek. Een grote groep Iraniërs neemt afstand van institutionele vormen van religie. En het aantal christenen in het land groeit.

Politie Pakistan arresteert twee verdachten moord Nadeem Joseph
De Pakistaanse politie heeft in Peshawar twee mannen opgepakt die verdacht worden van de moord op de christelijke Pakistaan Nadeem Joseph, in juni.