Logo Ankergemeente Ankergemeente

Gods welwillendheid
Efeze 1:4

„Huidige Israël niet gelijkstellen aan uitverkoren volk”
De staat van Israël is terecht opgericht en is ook legaal, maar dat neemt niet weg dat zij momenteel de regels van het internationale recht schendt. Kritiek op Israël heeft níets te maken met antisemitisme, zo stelt Kees Blok van Kairos Sabeel Nederland.

Dr. Vreugdenhil – De goede strijd tegen kwade machten
De verzoening door het bloed van Christus blijft voor dr. G. C. Vreugdenhil het hart van de Bijbelse boodschap. Maar meer dan veel collega’s vraagt hij aandacht voor de realiteit van boze machten en hoe daartegen te strijden. „Paulus zegt dat we de duivel geen plaats moeten geven.”

Ds. W. Visscher 25 jaar predikant GG: Kindschap groter dan het knechtschap
Verwondering en beschaming. Die twee dingen blijven over als ds. W. Visscher terugblikt op 25 jaar predikantschap. „Verwondering over Gods bewarende goedheid, en beschaamdheid als het over mijzelf gaat.”

Prof. G. van den Brink: Denk genuanceerd over evolutie
Berust de evolutietheorie op een geloof? Of heeft God de wereld geschapen via evolutie? De meningen liepen vrijdag uiteen tijdens een congres in Nijkerk over ”evolutionaire schepping”.

Prof. dr. W. van Vlastuin: Hoe uniek is de mens precies?
Prof. dr. W. van Vlastuin vroeg vrijdag tijdens het oorsprongsdebat in Nijkerk aandacht voor het principiële verschil tussen mens en dier.

Evangelische Alliantie verlangde in negentiende eeuw naar eenheid christenen
Een internationaal congres van protestanten in Amsterdam in 1867 leek een stimulans te vormen voor het zoeken van kerkelijke eenheid in Nederland. Toch kwam daarvan weinig terecht. Welke lessen en parallellen kunnen 150 jaar later getrokken worden uit en met de situatie in de 19e eeuw?

Geen kerkdiensten meer in Drongelen
De hervormde gemeente van Eethen en Drongelen in Noord-Brabant nam zondag afscheid van haar kerkgebouw in Drongelen. Twee kerken in stand houden bleek een te zware financiële last.